Feeds:
Wpisy
Komentarze

Posts Tagged ‘wikliniarstwo’

 

Na potrzeby strony internetowej o uprawie wikliny WIKLINIARSTWO zrobiłem zdjęcia z mojej małej plantacji.

Wiklina. Plantacja wikliny

Wiklina. Plantacja wikliny

Wiklina. Plantacja wikliny

Powyżej zdjęcia z plantacji wikliny przeznaczonej na cele energetyczne (???). Posadziłem wiklinę, która miała bardzo szybko rosnąć, a okazało się, że przyrosty są słabe – jest to wiklina dobra na cele plecionkarskie, a nie do produkcji pelet. Można z niej uzyskać dobrej jakości kij do produkcji mebli wiklinowych, a nie ogrzać dom.  Okazało się, że nabyłem sadzonki nie te co trzeba. Wniosek – kupujmy tylko kwalifikowane odmiany wikliny. Aha, najważniejsze, ta mała plantacja pięknie wygląda, a wiklinę wykorzystam do tworzenia naturalnego, żywego, roślinnego labiryntu 🙂

Sklep z wikliną

Read Full Post »

Wierzba energetyczna

Według założeń do 2010 roku z odnawialnych źródeł energii ma pochodzić 7,5% energii zużywanej w naszym kraju. Brak możliwości budowania wiatraków, niesprzyjający klimat dla baterii słonecznych sprawiają, że wszyscy zaczynają spoglądać w kierunku drewna i różnych odmian biomasy do spalania. Drewno jest zbyt cennym surowcem i zapotrzebowanie na nie wzrasta. W większości drewno z naszych lasów wykorzystywane jest przez przemysł meblarski, a Lasy Państwowe nie mają możliwości zasadniczo zwiększyć  produkcji drewna, dlatego nadzieją staje się wierzba energetyczna, której roczny przyrost jest kilkanaście razy większy od  upraw leśnych. Mogę śmiało powiedzieć, aby sprostać tym zadaniom, musi wzrosnąć  zainteresowanie wierzbą energetyczną. Już dziś rolnicy powinni  zainteresować się tym tematem, aby dostosować się do zmian jakie następują w Europie, w której już dziś występuje nadprodukcja żywności i wiele tradycyjnych upraw staje się nieopłacalna. Może warto rozważyć korzyści z uprawy wikliny?

Read Full Post »

Wiklinę świeżą pozyskaną z plantacji zimą lub wczesną wiosną sortujemy i wiążemy w  wiązki. Wiklinę sortujemy według następujących norm: wg  jakości – BN – 72/9225-02 i długości BN – 70/8460-10. Jednym ze sposobów uszlachetnienia wikliny jest korowanie, czyli pozbawienie wikliny kory. Wiklinę do korowania przygotowujemy drogą moczarkowania, pędzeni a lub gotowania. Moczarkowanie i pędzenie polega na uaktywnieniu miazgi twórczej w prętach wikliny poprzez wstawienie do zbiorników z wodą, w wyniku takiego procesu otrzymujemy wiklinę białą. W wyniku korowania wikliny gotowanej w kotłach otrzymujemy wiklinę czerwoną.

Korowanie wikliny

Korowanie wikliny

Read Full Post »

Dzisiaj chciałem napisać więcej o wierzbach, które w naturalnym środowisku występują w wielu odmianach i formach. Do rodzaju Salix należy ponad 300 gatunków i wiele podgrup . Wierzbę wykorzystuje się na cele energetyczne, do produkcji płyt meblowych, wykorzystuje się też w przemyśle chemicznym, nas interesuje wierzba wykorzystywana w plecionkarstwie.

Już wcześniej pisałem o odmianach najchętniej uprawianych na cele plecionkarskie:

– Wierzba amerykanka – Salix americana

–Wierzba wiciowa (konopianka) – Salix viminalis

– Wierzba migdałowa – Salix amigdalina

– Wierzba purpurowa – Salix purpurea

Wszystkie rodzaje wikliny mają liczne podgatunki i mieszańce, które chętnie uprawia się na cele plecionkarskie. Wierzbą amerykanką i konopianą zajmę się w osobnych działach. Teraz chcę przedstawić mniej znane gatunki, które często są mylone i błędnie klasyfikowane. Na początek wierzba migdałowa. Ciekawe odmiany to:

– migdałka zielona (Salix amygdalina var. viridis),
– migdałka wielobarwna (Salix triandra ssp. Discolor, syn. S. amygdalina discolor, Koch.),
– migdałka puławska (Salix amygdalina pulaviensis)

Wierzba purpurowa to przede wszystkim:

– piaskówka polska (Salix purpurea svar. polonica)
– piaskówka uralska (Salix purpurea var. uralensis),
– zielona purpurowa (Salix purpurea var. helix),

Do celów koszykarskich używane są również inne gatunki wierzb:

– wierzba iwa (Salix caprea),
– wierzba wawrzynkowa (Salix daphnoides),
– wierzba wilczołykowata (Salix daphnoides var. acutifolia Willd.),
– wierzba laurowa (Salix pentandra),
– wierzba długokończysta (Salix dascyclados),
– wierzba biała (Salix alba),
– wierzba siwa (Salix eleagnos),
– wierzba szara (Salix cinerea),

To tylko niektóre wierzby. Znam wiele ciekawych odmian, które nawet nie są klasyfikowane. Szkoda, że nie jestem botanikiem, a wg ostatnich klasyfikacji wikliny jako uprawy leśnej – leśnikiem, bo może wtedy pokusiłbym się o ich klasyfikację. Ważne jest to, że w Polsce jest z czego wybierać. A jeśli nie wiecie co się robi z wierzby to podpowiem – gwizdki i koszyki, bo wierzba to… WIKLINA.

Polecam również artykuł: Wierzba głowiasta

 

Sklep z wikliną

Read Full Post »

Moczarkowanie wikliny

Jednym z procesów uszlachetniania wikliny jest jej okorowanie (pozbawienie ciemnej kory) przez moczarkowanie. Jest to bardzo trudny proces, który nie zawsze gwarantuje uzyskanie zamierzonego efektu. W procesie moczarkowania chcemy uzyskać wiklinę … białą. Moczarkę możemy urządzić w wielu miejscach – w płytkim zbiorniku wody, przy brzegu stawu, w rozlewisku lub w specjalnym basenie betonowym. Warunki jakie musi spełniać moczarka: głębokość wody 20 cm, miejsce przewiewne i nasłonecznione, gdzie będziemy mogli wstawić pionowo potrzebną ilość wiązek wikliny, tak aby nie wpadły do wody. Po wstawieniu wiązek wikliny do wody czekamy, aż pod wpływem słońca wiklina zaczyna wegetację. W chwili gdy miazga ożyje, zwykle w drugiej połowie maja, powinniśmy sprawdzić korowalność wikliny. Jeżeli wiklina przejdzie pozytywne próby korowania -natychmiast przechodzimy do szybkiego korowania, aby nie dopuści do przyrostu drewna, bo to powoduje pogorszenie jakości wikliny. Proces moczarkowania jest procesem trudnym, narażonym na częste niepowodzenia. Wiklinę w moczarkach trzeba szczególnie chronić przed przymrozkami. Początkujący muszą pamiętać, że zazwyczaj 5-10% pędów wikliny nie nadaje się do korowania. Proces moczarkowania jest sezonowy i możemy to zrobić tylko raz w roku na wiosnę. Inną metodą całoroczną podobną do moczarkowania jest pędzenie, ale o tym innym razem.

Read Full Post »

Czy wiecie, że… najpopularniejszą i najlepszą odmianą wikliny stosowaną przez polskich plecionkarzy jest… wiklina amerykanka. Ta odmiana wikliny została przywieziona przez Ernsta Hoedta z Trzciela  w 1885 roku. Jedne źródła podają, że był plantatorem wikliny –  inne, że był mistrzem koszykarskim. Ernst Hoedt  będąc u krewnych w Stanach Zjednoczonych zainteresował się wysoką jakością produktów wikliniarskich. Doceniając wysoką jakość tamtejszej wikliny, postanowił przywieść ją do Europy, niestety władze celne nie wydały zgody na wywiezienie sadzonek wikliny z Ameryki, obawiając się konkurencji niemieckich plecionkarzy. Ernst Hoedt przemycił jednak wiklinę na statek w … koszykach. Krótko przed odpłynięciem statku wyplótł kilka koszy ze świeżej wikliny, a następnie rozplótł je na statku i umieścił pędy wikliny w zbiornikach z wodą. W ten sposób  kilka odmian wikliny amerykańskiej trafiło do Polski i rozpoczęto ich uprawę w Wielkopolsce. Tak powstała „Trzcielska amerykanka”. Obecnie hodowana na plantacjach „Salix americana” pochodzi bezpośrednio od wikliny przywiezionej przez Ernsta Hoedta.

Plantacja wikliny Salix americana

Read Full Post »

Wiklinę sadzi się zasadniczo wiosną. Prace należy rozpocząć możliwie wcześnie, aby zakończyć je w ostatnich dniach kwietnia. Wiklinę rozmnaża się za pomocą zrzezów (sztobrów, sadzonek), to znaczy kawałków pociętego pędu, które po wysadzeniu do gleby ukorzeniają się, tworząc nową roślinę.

Sadzimy wiklinę - zrzezy wikliny

Sadzimy wiklinę - zrzezy wikliny

Sadzimy wiklinę - zrzezy wikliny

Gęstość sadzenia wikliny jest najkorzystniejsza (przy dobrej pielęgnacji chemiczno-mechanicznej), gdy na hektar wysadza się 220 tys. zrzezów (40 x 12 cm) dla odmian przeznaczonych do produkcji prętów jednorocznych i 125 tys. (40 x 20 cm) dla gatunków przeznaczonych na użytkowanie 3 letnie (kije wiklinowe).Zalecane jest zakładanie plantacji o wąskiej więźbie. Plantacje zakładane przez rolników w szerokiej więźbie ulegały bardzo szybko silnemu zachwaszczeniu i dawały zdecydowanie niższe plony. Sadzenie wikliny poniżej powierzchni gleby jest zdecydowanie niekorzystne. Przy pielęgnacji ręcznej lub mechanicznej, wierzchołek sadzonki powinien wystawać 2 cm nad powierzchnię gleby. W wypadku stosowania herbicydów zrzezy sadzimy równo z powierzchnią gleby. Bardzo ważna jest odpowiednia pielęgnacja plantacji (zwłaszcza w pierwszym roku po sadzeniu). Na temat nawożenia, stosowania odpowiednich herbicydów i zapobiegania, oraz zwalczania chorób wikliny można wiele informacji zdobyć w Ośrodkach Doradztwa Rolniczego.

Read Full Post »