Feeds:
Wpisy
Komentarze

Archive for 12 Maj, 2010

Moczarkowanie wikliny

Jednym z procesów uszlachetniania wikliny jest jej okorowanie (pozbawienie ciemnej kory) przez moczarkowanie. Jest to bardzo trudny proces, który nie zawsze gwarantuje uzyskanie zamierzonego efektu. W procesie moczarkowania chcemy uzyskać wiklinę … białą. Moczarkę możemy urządzić w wielu miejscach – w płytkim zbiorniku wody, przy brzegu stawu, w rozlewisku lub w specjalnym basenie betonowym. Warunki jakie musi spełniać moczarka: głębokość wody 20 cm, miejsce przewiewne i nasłonecznione, gdzie będziemy mogli wstawić pionowo potrzebną ilość wiązek wikliny, tak aby nie wpadły do wody. Po wstawieniu wiązek wikliny do wody czekamy, aż pod wpływem słońca wiklina zaczyna wegetację. W chwili gdy miazga ożyje, zwykle w drugiej połowie maja, powinniśmy sprawdzić korowalność wikliny. Jeżeli wiklina przejdzie pozytywne próby korowania -natychmiast przechodzimy do szybkiego korowania, aby nie dopuści do przyrostu drewna, bo to powoduje pogorszenie jakości wikliny. Proces moczarkowania jest procesem trudnym, narażonym na częste niepowodzenia. Wiklinę w moczarkach trzeba szczególnie chronić przed przymrozkami. Początkujący muszą pamiętać, że zazwyczaj 5-10% pędów wikliny nie nadaje się do korowania. Proces moczarkowania jest sezonowy i możemy to zrobić tylko raz w roku na wiosnę. Inną metodą całoroczną podobną do moczarkowania jest pędzenie, ale o tym innym razem.

Read Full Post »